Andrzej Włodarczyk (radca prawny)

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, kontraktów energetycznych oraz doradztwa dla spółek. Zajmuje się zagadnieniami prawa własności intelektualnej, współpracując z instytucjami kultury oraz twórcami.

W swojej działalności doradza również organizacjom pozarządowym w szczególności w zakresie prawa stowarzyszeń oraz prawa sportowego. Prowadził doradztwo dla związków sportowych: koszykówki, kolarstwa. Opiniował kontrakty sportowców oraz umowy na organizację zawodów sportowych rangi Mistrzostw Europy.

 

Katarzyna Ziemińska (radca prawny)

Specjalista w zakresie prawa budowlanego i energetycznego, prawa autorskiego i prasowego, prawa pracy, procedur sądowych i administracyjnych oraz zagadnień związanych z ochroną dóbr osobistych.