Podmioty gospodarcze

  • stałe doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, budowlanego i energetycznego, prawa pracy, podatkowego, własności przemysłowej i intelektualnej, papierów wartościowych, tworzenie (a także łączenie i podział) spółek prawa
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami administracji lub wymiaru sprawiedliwości
  • prowadzenie procesów wymagających specjalnej wiedzy z zakresu wielu dziedzin prawa w tym w szyczególności: prawa gospodarczego, budowlanego, energetycznego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, własności przemysłowej, praw autorskich oraz prawa wynalazczego i prasowego
  • opiniowanie pod kątem prawnym umów zawieranych w obrocie gospodarczym
  • opracowywanie ekspertyz prawnych

Obsługa indywidualna

  • spory z deweloperami
  • obsługa spraw związanych z kupnem, bądź zbyciem nieruchomości
  • sprawy odszkodowawcze, szkody powypadkowe
  • prawo umów, w szczególności kontrakty sportowe